MINI ZOO LIFE

Prejsť na obsah
MINI ZOO LIFE
Vítajte na stránke Mini zoo life. Táto stránka je založená na základe mojej zbierky figurok zvierat. Nájdete tu rôzne krajinky, scénky, kolekcie, figúrky, ktoré mam na predaj či na výmenu. Zároveň toto všetko slúži ako inšpirácia pre ďalších zberateľov. Kolekcia obsahuje figurky rôznych značiek ako Schleich, Papo, CollectA, Bullyland, Safari ltd., Mojo ...
Tak neváhajte a podte nazrieť do tohoto úžasneho sveta miniatúr.
Ak máte nejaké podnety, tipy, alebo ak by ste ma chceli podporiť či už materialne, finačne alebo slovne môžete mi napísať na minizoolife@minizoolife.eu

Welcome to the Mini zoo life page. This site is based on my collection of animal figurines. Here you will find various landscapes, scenes, collections, figurines that I have for sale or exchange. At the same time, all this serves as inspiration for other collectors. The collection includes figures from various brands such as Schleich, Papo, CollectA, Bullyland, Safari ltd., Mojo...
So don't hesitate and take a look into this wonderful world of miniatures.
If you have any suggestions, tips, or if you would like to support me materially, financially or verbally, you can write to me at minizoolife@minizoolife.eu
Kone
Moja zbierka obsahuje 400 koní rôznych plemien a rôznych značiek. Najhojnejšie je zastúpená značka Schleich. Kone sú rôznych vekov najstarší bol vyrobený v roku 1985.  Pri zbierke koní vznikol a bol budovaný ranč a farma, ktoré vytvárajú dokonalý pocit vidieku a kde sú kone zakomponované do jedinečnej scenérie.

My collection includes 400 horses of different breeds and brands. The Schleich brand is most abundantly represented. The horses are of different ages, the oldest was made in 1985. A ranch and farm were created and built during the collection of horses, which create a perfect feeling of the countryside and where the horses are integrated into a unique scenery.
FarmaZvieratká na statku a na farme, ako kravy, ovce, somáre, psíky, mačky, prasiatka, sú tiež súčasťou mojej zbierky pozrite si viac v galériach.
ZOO
Zvieratá rôznych druhov a rôznych biotopov tiež nájdete v mojej zbierke. Od tých najbežnejších, až po tie o ktorých ste možno ani netušili. Okrem vybudovanej Zoo tu najdete aj scenérie rôznych kontinentov, ktoré sú vybudované zo zvierat charakteristických pre daný biotop.
273 / 5 000
Animals of different species and different habitats can also be found in my collection. From the most common ones to the ones you might not even know about. In addition to the built Zoo, you will also find scenery of different continents, which are built from animals characteristic of the given biotope.

Wild West
Krajina Divokého západu inšpirovala aj tvorcov Schleich, Papo a Bullyland a preto sa nám podarilo vytvoriť krajinku povestných pištolníkov, kovbojov, indiánov a banditov, ...

The landscape of the Wild West also inspired the creators of Schleich, Papo and Bullyland, and therefore we managed to create a landscape of famous cowboys, Indians and bandits, ...

Rytieri - STREDOVEK
Stredoveké turnaje a súboj o hrad a princeznú či šerm rytierov, nájdete v tejto kolekcií.
You can find medieval tournaments and a battle for a castle and a princess or swordsmanship of knights in this collection.
Dinosaury
Aj dinosaury a preveké zvieratá nájdete na tejto stránke.
You can also find dinosaurs and prehistoric animals on this page.

Bayala & draci
Hoci neholdujem fantazy modelom tak pár sa ich nájde v mojej zbierke.

5.0 / 5
1 recenzia
1
0
0
0
0
Martin
26 Okt 2022
Super
Created with WebSite X5
Návrat na obsah